Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Home

 1. Zwrot książek do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w miesiącu czerwcu. Poniżej znajduje się harmonogram zwrotu podręczników i książek.
 2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców/ opiekunów prawnych przez dziennik elektroniczny o terminie zwrotu podręczników i książek.
 3. W przypadku klas ósmych i uczniów zmieniających szkołę w nowym roku szkolnym należy zwrócić podręczniki i książki wypożyczone, natomiast uczniowie klas pozostałych zwracają wyłącznie podręczniki, a książki wypożyczone zwrócą we wrześniu.
 4. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

-nie wolno tworzyć zgromadzeń,

- należy zachować dystans przestrzenny (2 m),

-należy mieć założone maseczki i rękawiczki.

 1. Uczeń powinien przygotować podręczniki w następujący sposób:

- usunąć wpisy dokonane ołówkiem,

- podkleić rozdarte lub wypadające kartki,

- usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

 1. Komplet podręczników (w przypadku uczniów, o których mowa w pkt.3 – razem z wypożyczonymi książkami) musi być zapakowany w przezroczysty worek foliowy.

Należy go opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.

 1. Każdy komplet musi być zaopatrzony w uzupełnione i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie dołączone w załączniku nr 1.
 2. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:

-umyślne lub spowodowane przez użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

 1. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika lub książki rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego podręcznika lub zostanie poinformowany przez bibliotekarza o kwocie, którą należy uiścić za niezwrócony podręcznik na wskazane konto bankowe.
 3. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku podręcznika rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 4. W razie pytań czy wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z nauczycielem bibliotekarzem poprzez komunikator za pośrednictwem
 1. Harmonogram zwrotu podręczników w roku szkolnym 2019/2010 dla poszczególnych klas

Klasa

Data zwrotu

Godziny zwrotu

Miejsce zwrotu

Kl. 7

16.06.2020 (wtorek)

13.00-14.00

Przy wejściu do szatni (należy wchodzić do szatni dolnymi schodami)

Kl. 4

16.06.2020 (wtorek)

14.00-15.00

Przy wejściu do szatni (należy wchodzić do szatni dolnymi schodami)

Kl. 1a i 1b

16.06.2020 (wtorek)

15.00-16.00

Przy wejściu do szatni (należy wchodzić do szatni dolnymi schodami)

Kl. 2a i 2b

17.06.2020 (środa)

13.00-14.00

W pomieszczeniu bibliotecznym (sala 105)

Kl. 3a i 3b

17.06.2020 (środa)

14.00-15.00

W pomieszczeniu bibliotecznym (sala 105)

Kl. 5a i 5b

18.06.2020 (czwartek)

13.00-14.00

W pomieszczeniu bibliotecznym (sala 105)

Kl. 6a i 6b

18.06.2020 (czwartek)

14.00-15.00

W pomieszczeniu bibliotecznym (sala 105)

Kl. 8

19.06.2020 (piątek)

13.00-15.00

W pomieszczeniu bibliotecznym (sala 105)

Uczniowie kl. 8 i uczniowie zmieniający szkołę w nowym roku szkolnym zwracają nie tylko podręczniki, ale także książki wypożyczone.

Załącznik nr 1   (POBIERZ)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia

Jako rodzice/ prawni opiekunowie ucznia (imię i nazwisko, klasa) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

oświadczamy, że użytkowane przez nasze dziecko podręczniki szkolne zwracamy w liczbie przyjętej w użyczenie na początku roku szkolnego  2019/2020 oraz w stanie zużycia dobrym.

                                                                                                   ………………………………………………………

                                                                                                  Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Należy podać tytuł podręcznika w przypadku ewentualnego jego niezwrócenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

                                                                                                        ……………………………………………………

                                                                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna