Dyrekcja krytych pływalni w Krośnie informuje o kolejnej edycji programu powszechnej nauki pływania "UMIEM PŁYWAĆ". 
Dzieci, które od września uczęszczać będą do klas 1, istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia.
Szczegółowe informację są dostępne na stronie www krytych pływalni. oraz w kasie pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45 A.