Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Home

Wszyscy zastanawiamy się, czy jest szansa, by powrót uczniów i nauczycieli do szkoły odbył się w sposób bezpieczny. Nie ma jednak czasu na dłuższą analizę tego co przyniesie najbliższa przyszłość. Musimy przygotować się do organizacji pracy w innej rzeczywistości, a to zadanie jest nie lada wyzwaniem.

 

Za nami przeszło trzy miesiące nauki zdalnej. W tym czasie nabyliśmy wiele doświadczeń i umiejętności, ale również napotkaliśmy na sporo problemów, których obecności jesteśmy świadomi. Organ prowadzący poleca by cała szkoła- nawet przy nauczania tradycyjnym- korzystała z jednej platformy do zdalnego nauczania. Rekomendowaną platformą jest Microsoft Office 365A1. Dopuszczalne będzie także korzystanie z Google (G Suite) Classroom- w pierwszym okresie funkcjonowania nauczania zdalnego.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu władze Miasta Krosna zakupiły 358 tabletów, 77 laptopów, 10 drukarek 3D. Ponadto zaplanowały na koniec sierpnia 2020 r.  wszczęcie procedury zakupu 100 laptopów dla szkół podstawowych w ramach projektu „Moja wiedza- moja przyszłość”. Dodatkowym zamiarem organu prowadzącego jest wyposażenie wszystkich jednostek oświatowych w tablety graficzne.

Zawsze, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci, nie zapominając o bezpieczeństwie nauczycieli oraz pracownikach administracji i obsługi. Regulacje prawne przenoszą odpowiedzialność za organizację pracy szkoły na dyrektorów placówek i organy prowadzące. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) dotyczą głównie podstawowych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach i placówkach oświatowych.
                Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada trzy możliwe scenariusze powrotu do nauki szkolnej. Są nimi:

-tradycyjna forma kształcenia- Wariant A,

-mieszana forma kształcenia- Wariant B,

-kształcenie zdalne- Wariant C.

Zgodnie z założeniami, poszczególne modele mogą być jednocześnie wdrażane w różnych częściach miasta, regionu lub kraju w zależności od panującego tam zagrożenia sanitarnego. Część placówek być może będzie pracowała stacjonarnie, a inne zdalnie lub w sposób hybrydowy.

W roku szkolnym 2020/2021 do budynku szkoły uczniowie klas I-VIII będą wchodzić dwoma wejściami dolnymi (jedno- klasy I-IV, drugie- klasy V-VIII). Wejście do szkoły zostanie zabezpieczone taśmą ochronną od strony budynku szkoły.

Świetlica szkolna będzie czynna od 2 września 2020 r. Mając na uwadze wytyczne GIS, MZ, MEN w pierwszej kolejności na świetlicę będą przyjmowani uczniowie klas I-III obojgu pracujących rodziców. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia świetlicowe będzie wypełnienie karty zapisu dziecka na świetlicę.

Obowiązkiem Państwa Rodziców będzie również zapoznanie się z regulaminem organizacji funkcjonowania SP 12 w czasie epidemii SARS-COV-2 oraz podpisanie w terminie do 1 września 2020 r. przez obojgu rodziców Oświadczenia Rodziców  (zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie go do stosowania, zobowiązanie do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyprowadzeniem go do szkoły oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przez rodzica bądź innego członka rodziny, wyrażenie zgody na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u rodziców lub dziecka; informacja, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez maksymalnie dwóch członków rodziny).

Regulamin funkcjonowania SP 12 oraz Oświadczenie Rodziców zostaną Państwu dołączone poniżej. Oświadczenie Rodziców proszę sobie wydrukować, podpisać przez obojgu rodziców i dostarczyć najlepiej za pośrednictwem swoich dzieci do państwa wychowawców w dniu 1 września 2020 r.

Organizacja spotkań z wychowawcami klas w dnu 1 września 2020 r. :

8.00-9.00- klasy I-III – uczniów odbierają z szatni państwo wychowawcy; o godz. 9.00 państwa rodziców proszę o odebranie swoich dzieci ze szkoły.

9.00-10.00- klasy IV-VI

10.00-11.00- klasy VII-VIII

Wszystkim Państwu Rodzicom życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.

Pozdrawiam

Stanisław Urbowicz