Wnioski powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września br.

w UM Krosna przy ul. Lwowskiej 28a Wniosek powinien być podpisany przez obydwoje rodziców, ponieważ podczas składania dokumentów w Urzędzie przestrzegana będzie zasada ograniczenia liczby osób towarzyszących wnioskodawcy.

 

DO POBRANIA PLIK