Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Home

W tym roku obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w naszej szkole z powodu pandemii koronawirusa nie mogły odbyć się w tradycyjny sposób. Przygotowywana akademia upamiętniająca to ważne wydarzenie mimo zaawansowanych prac nie doszła do skutku. Uczniowie przebywający w domach na zdalnym nauczaniu zostali pozbawieni możliwości uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole. Dobrym wyjściem w tej sytuacji okazała się nowa metoda Webquestu, poznana przez niektórych nauczycieli uczestniczących w projekcie LEKCJA ENTER.


Webquest to graficzna metoda projektu, w której uczniowie , pracując indywidualnie lub w grupach, przygotowują materiał wskazany przez twórców (B. Dziadosz i B. Stanek). Tytułem naszego szkolnego webquestu był PATRIOTYZM. Zakładał on podział klas 4-8 przez wychowawcę na cztery grupy. Każda z nich miała przygotować materiał według przydzielonego jej zadania. Wychowawcy zapoznali uczniów z planem pracy odpowiednio wcześniej, by mieli oni czas na opracowanie materiałów i zaprezentowanie ich na godzinie wychowawczej poprzedzającej 11 listopada. Za włożoną pracę (prezentacja, wykład) uczniowie mogli zdobyć dodatnie punkty z zachowania oraz oceny z j. polskiego i informatyki.
Oto zadania poszczególnych grup w każdej z klas:
1. Przygotowanie informacji na temat okoliczności powstania naszego hymnu narodowego.
2. Przygotowanie informacje o tym, jakie są polskie symbole narodowe, jakie jest ich pochodzenie oraz w jaki sposób należy je traktować.
3. Przedstawienie informacji o tym, jakie są polskie święta narodowe i jakie wydarzenia upamiętniają. Należało również odgadnąć, jakie informacje kryją się pod poniższymi datami:
     1 września 1939
     1 sierpnia 1944
      2 maja
4. Przedstawienie informacji, w jaki sposób współcześni Polacy manifestują swój patriotyzm. Uczniowie mieli podać przykłady konkretnych wydarzeń i sytuacji, np. ze świata nauki, kultury czy sportu.
Dodatkowo Webquest zawierał materiał filmowy do obejrzenia na lekcji po prezentacji prac uczniowskich (okolicznościowa scenka teatralna, wiersz patriotyczny, muzyczna wersja historii Polski oraz oczywiście nasz hymn narodowy). Materiały te wykorzystali również wychowawcy klas 1-3.
Uczniowie w zdecydowanej większości dobrze wywiązali się z przydzielonych im zadań. Przedstawili ciekawe i bogate prezentacje dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. Niektórzy dodatkowo założyli w tym dniu odświętny strój i udekorowali swoje pokoje w barwach narodowych. 10 listopada o godz. 11.11 wszyscy uczniowie naszej szkoły na zajęciach online odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”, włączając się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do Hymnu”.
Lekcje z wykorzystaniem metody Webquestu uczniowie i nauczyciele ocenili pozytywnie. Było to nowe i ciekawe doświadczenie w naszej szkole.