Szanowni Państwo
Od poniedziałku 18 I 2021 uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej. W praktyce oznacza to powrót do zasad nauczania jakie panowały bezpośrednio przed przejściem na formę zdalną – z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

Opiekunowie przyprowadzający dzieci (jeden opiekun na jedno dziecko) powinni pamiętać o zachowywaniu dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa, dezynfekowaniu rąk przy wchodzeniu do i wychodzeniu ze szkoły. Zalecamy również, aby dzieci zasłaniały usta i nos przebywając w częściach wspólnych – np. w szatniach (podczas zajęć nie jest to wymagane). Szczegółowe procedury dla klas 1-3 są dostępne na stronie szkoły www.mzsnr2.pl w zakładce „Procedury COVID”.
Prosimy stosować się do obowiązujących zaleceń sanitarnych. Pracownicy szkoły są zobligowani do zwracania uwagi tym, którzy ich nie przestrzegają, ale nie jest to miły i „wdzięczny” obowiązek, dlatego proszę odnosić się do tych wytycznych ze zrozumieniem.
W szczególności prosimy aby dzieci z objawami infekcji pozostawały w domach. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia harmonijnego i płynnego procesu nauczania. I nie chodzi tutaj wyłącznie o ryzyko infekcji COVIDowych, ale również o rozprzestrzenianie innych chorób (zwykłych infekcji bakteryjnych i wirusowych).
W klasach 4-8 zajęcia będą prowadzone na dotychczasowych zasadach, czyli zdalnie: wszystkie lekcje online wg harmonogramu.
Życzymy zdrowia.