Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/19 w SP nr 12 w Krośnie następujące dni  będą wolne od zajęć dydaktycznych:

2 XI 2018 

10-12 IV 2019 (egzaminy gimnazjalne - młodzież oddziałów gimnazjalnych ma obowiązek w tych dniach przystąpić do egzaminu, a dla uczniów SP są to dni wolne od zajęć edukacyjnych)

15-17 IV 2019 (egzamin ósmoklasisty - młodzież klas 8 ma obowiązek w tych dniach przystąpić do egzaminu, a dla pozostałych klas są to dni wolne od zajęć edukacyjnych)

2 V 2019

W tych dniach nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Szkoła zorganizuje opiekę nad uczniami, ale uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły.