Informujemy, że w roku szkolnym 2021/22 w SP nr 12 w Krośnie następujące dni  będą wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada 2021r.

7 stycznia 2022r.

2 maja 2022r.

24, 25, 26 maja 2022 r. (egzami ósmoklasisty)
17 czerwca 2022 r.

W tych dniach nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Szkoła zorganizuje opiekę nad uczniami, ale uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły.