Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Harmonogram spotkań z rodzicami 2018/19

Data

Tematyka

18 IX 2018

Spotkanie ogólne z rodzicami (wybór wspólnej dla SP i G rady rodziców)

6 XI 2018

Spotkanie ogólne dla rodziców (pedagogizacja)

18 XII 2018

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu)

29 II 2019

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o ocenach półrocznych)

12 III 2019

Spotkanie otwarte dla rodziców (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu)

2 IV 2019

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu, przypomnienie informacji związanych z egzaminem gimnazjalnym i egzaminem ósmoklasisty)

14 V 2019

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z nauczania oraz nagannych z zachowania)

11 VI 2019

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych z nauczania i zachowania)