Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

 Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021

22 września 2020 r.- spotkania z rodzicami uczniów klas I-IV

23 września 2020 r.- spotkania z rodzicami uczniów klas V-VIII

24 września 2020 r.- spotkania z przedstawicielami rodziców (1) klas I-VIII z dyrekcją szkoły – wybór nowej rady rodziców szkoły;

3 listopada 2020 r. – spotkanie otwarte dla rodziców uczniów klas I-IV;

4 listopada 2020 r. – spotkanie otwarte dla rodziców uczniów klas V-VIII;

8 grudnia 2020 r.- spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas I-IV (m.in. informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

9 grudnia 2020 r.- spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas V-VIII (m.in. informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

2 lutego 2021 r.- Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów kl. I-IV (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

3 lutego 2021 r.- Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów kl. V-VIII (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

2 marca 2021 r. – spotkanie otwarte dla rodziców uczniów kl. I-IV;

3 marca 2021 r.- spotkanie otwarte dla rodziców uczniów kl. V-VIII;

13 kwietnia 2021 r. – spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas I-IV (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

14 kwietnia 2021 r.- spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas V-VIII (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu);

11 maj 2021 r. – spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas I-IV  (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z nauczania oraz nagannych z zachowania);

12 maja 2021 r.- spotkanie ogólne dla rodziców uczniów klas V-VIII (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z nauczania oraz nagannych z zachowania);

15 czerwiec 2021 r. – spotkanie ogólne z rodzicami uczniów klas I-IV (informacja o wystawionych ocenach końcowo-rocznych z nauczania i zachowania);

16 czerwiec 2021 r. – spotkanie ogólne z rodzicami uczniów klas V-VIII (informacja o wystawionych ocenach końcowo-rocznych z nauczania i zachowania).