Witajcie w SP 12

Szkoła Podstawowa nr 12 w Krośnie zaprasza do zapoznania ze swoją witryną internetową. Mam nadzieję, drogi Gościu, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje

Harmonogram spotkań z rodzicami 2019/20

Data

Tematyka

17 IX 2019

Spotkanie ogólne z rodzicami (wybór Rady Rodziców)

5 XI 2019

Spotkanie otwarte dla rodziców 

10 XII 2019

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu)

10 I 2020

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o ocenach półrocznych)

3 III 2020

Spotkanie otwarte dla rodziców 

7 IV 2020

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu, przypomnienie informacji związanych z egzaminem ósmoklasisty)

12 V 2020

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z nauczania oraz nagannych z zachowania)

16 VI 2020

Spotkanie ogólne dla rodziców (informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych z nauczania i zachowania)